เครื่องซักผ้า Samsung รุ่นที่น่าสนใจได้แก่ Samsung EcoBubble, Samsung AddWash และ Samsung QuickDrive ซึ่งมีความสามารถทันสมัยและเทคโนโลยีสมัยสูง