ใช่ สามารถทำหมอนรองคอเองได้โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผ้าที่เหลือจากการเย็บเสื้อ หรือขนแกะที่มีอยู่ในบ้านเป็นต้น