ในวัฒนธรรมไทย วันศุกร์มักจะมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ เช่น วันทอดพระเนตร, วันตรุษจีน และการสรงน้ำพระพุทธรูป