แฮรี่พอตเตอร์มีทั้งหมด 8 ภาค โดยภาคสุดท้ายคือ Harry Potter 7.2 ที่เป็นตอนส่งท้าย