ควรให้ขนมแมวในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรให้มากเกินไปจนเกินความต้องการทางพลังงาน และควรเลือกขนมที่เหมาะสมกับอายุ, ขนาด, และสุขภาพของแมว เช่น แมวที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักควรเลี่ยงขนมที่มีแคลอรีสูง