ยี่ห้อ Samyang มีหลายรสชาติเลือก มีรส Spicy Chicken, Cheese, Curry และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีมาม่าเวอร์ชันอื่น ๆ ที่มีรสชาติต่าง ๆ ให้เลือก