ราคามาม่าเกาหลีอาจจะแตกต่างกันตามยี่ห้อ รสชาติ และจุดจำหน่าย ตัวอย่างเช่น มาม่าเกาหลีที่ 7-11 อาจจะมีราคาต่างจากที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอื่น ๆ แต่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 35 บาทขึ้นไป