ความแตกต่างระหว่างมาม่าเกาหลีกับมาม่าไทยนั้นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลักษณะของเส้นมาม่าที่ของเกาหลีจะมีความหนา อวบอ้วนมากกว่าของไทย และปริมาณต่อซองส่วนใหญ่ของมาม่าเกาหลีนั้นก็จะมีปริมาณที่มากกว่าของไทยด้วยเช่นกัน แต่ในส่วนของรสชาติความอร่อยนั้นก็อาจขึ้นอยู่กับความชื่นชอบและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล