เพื่อเข้าใจเนื้อเรื่องอย่างเต็มที่ แนะนำให้ดูภาคก่อนหน้านี้ของแฮรี่พอตเตอร์ โดยเฉพาะ “แฮรี่ พอตเตอร์และเจ้าฮาลโลว์ความลับ” และ “แฮรี่ พอตเตอร์และเจ้าฮาลโลว์ความลับ ภาค 2”