ใช่ มีภาคต่อของ Harry Potter And The Philosopher’s Stone โดยภาคต่อนี้ชื่อ Harry Potter and the Chamber of Secrets