พัดลมขนาด 18 นิ้วมักมีกำลังไฟประมาณ 50 – 100 วัตต์ครับ แต่ระบุความสามารถของพัดลมเพิ่มเติมเช่น ความเร็วการหมุน หรือระบบเสียงเงียบ อาจทำให้การใช้ไฟมีความแตกต่าง