พัดลมขนาด 12 นิ้วมักมีกำลังไฟประมาณ 30 – 60 วัตต์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นและคุณสมบัติเพิ่มเติมของพัดลมด้วย