พัดลมตั้งโต๊ะมักมีความสามารถในการทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ 6 – 12 ชั่วโมงต่อวันครับ แต่อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและการใช้งานของแต่ละรุ่น