พัดลมแบบไอเย็นมีความเย็นสุด ถ้าหากมีระบบที่ใช้น้ำหรือน้ำแข็งในการทำความเย็น เช่น พัดลมแบบไอเย็นหรือพัดลมแบบไอน้ำ