ราคาของพัดลมสามารถแปรผันได้ตามยี่ห้อ ขนาด และคุณสมบัติต่างๆ โดยภาพรวมราคาของพัดลมตัวละก็อยู่ในช่วงราคา 1,000 – 5,000 บาท