กินอาหารที่มีโปรตีน, ไบโอติน, ซิลิกา, ธาตุเหล็ก, และวิตามิน E