สามารถปิดบัญชีได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชีภายในเว็บไซต์และทำตามขั้นตอนในการยกเลิกบัญชี