ปลาที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด ได้แก่ ปลาทอง, ปลาเสือดาว, และปลานีออนเทตร้า เนื่องจากสีสันสวยงามและดูแลง่าย