ช่วยในการติดตามแมว ป้องกันแมวจากสัตว์ร้าย และทำให้คนอื่นรู้ว่าแมวมีเจ้าของ