ปลอกคอแมวเป็นสิ่งป้องกันที่ใส่ให้แมวที่คอ เพื่อความปลอดภัย การแต่งตัว หรือติดตามตำแหน่ง