ขึ้นอยู่กับความต้องการ ยืดหยุ่น, GPS, ทนทาน หรือวัสดุพิเศษ เช่น หนัง