ราคาจะแตกต่างตามรุ่นและฟีเจอร์ แต่ส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าปลอกคอแมวปกติ