สามารถบอกแฟนตอนเช้าว่า “สวัสดี, รักของฉัน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะ” หรือ “ตื่นแล้วหรือยัง, ที่รัก?” เพื่อเริ่มต้นวันอย่างอบอุ่น