นักแสดงหลักประกอบด้วย Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) และนักแสดงอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างภาพในภาคนี้