นมอัลมอนด์ที่เปิดแล้วควรใช้ภายใน 7-10 วัน และควรเก็บในตู้เย็น