ที่นอนที่ไม่ทำให้เกิดอาการปวดหลังมักมีการรองรับที่ดีและสนับสนุนส่วนล่างของร่างกายอย่างเหมาะสม เช่น ที่นอนแบบสปริงหรือที่นอนที่มีการกระจายน้ำหนักอย่างเท่าเทียม โดยสามารถค้นหาคำแนะนำจากผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์หรือรีวิวจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเลือกที่นอนที่เหมาะ