ที่นอนพับได้เป็นที่นอนที่สามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือเก็บเกี่ยว เป็นที่นอนที่เหมาะสำหรับการเดินทางหรือการพักผ่อนที่มีพื้นที่จำกัด โดยสามารถเลือกที่นอนพับได้ที่มีความคุ้มค่าและความสบายสูง