แชทอาจหายไปหากบุคคลที่กำลังสนทนาด้วยได้ลบบัญชีของพวกเขา หรือได้ทำการ Unmatch