ป้องกันการสูญหาย ทำให้คนอื่นรู้ว่ามีเจ้าของ หรือใช้ในการติดตามตำแหน่งแมว