แมวมีความไวต่อโซเดียมสูง การให้อาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมต่ำเป็นการช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพ เช่น โรคไต และความดันโลหิตสูง