วันอาทิตย์ถือเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความพิเศษสำหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ จึงเป็นโอกาสดีในการสื่อสารความรู้สึกและความคิดถึง