นอกจากการซื้อของขวัญ คุณอาจจะใช้เวลาด้วยกัน ทำอาหารที่แม่ชอบ หรือนำเธอไปที่ที่เธอชอบ สิ่งสำคัญคือการแสดงให้แม่รู้ว่าเรารักและเคารพคุณแม่มาก