ค่อยๆ ฝึกให้แมวคุ้นเคยกับกรง โดยการใส่ของเล่น อาหาร หรือผ้านอนที่แมวชื่นชอบ เพื่อสร้างความรู้สึกสบายและปลอดภัยในกรง