ระยะเวลาที่ควรทิ้งทรีทเม้นท์บนผมขึ้นอยู่กับสูตรของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปอาจตั้งแต่ 5 ถึง 30 นาที แต่ควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์เพื่อความแม่นยำ