ความถี่ในการทำทรีทเม้นท์ผมขึ้นอยู่กับสภาพผมและประเภทของทรีทเม้นท์ โดยทั่วไป, ทรีทเม้นท์ผมสำหรับผมที่แห้งหรือเสียอาจทำได้ทุกสัปดาห์, ในขณะที่ผมปกติอาจต้องการทรีทเม้นท์น้อยลง, เช่นทุก 2-3 สัปดาห์