การตั้งราคาของทรายแมว 10 ลิตรขึ้นอยู่กับยี่ห้อและคุณภาพ การสืบค้นราคาในร้านค้าใกล้บ้านหรือร้านค้าออนไลน์จะให้ข้อมูลที่แน่นอน