ทรายแมวเต้าหู้เป็นทรายแมวที่ผลิตจากวัตถุดิบเต้าหู้ มีความสามารถในการจับเกลี่ยถังได้ดี และสามารถย่อยสลายในโลกธรรมชาติ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการทรายแมวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม