ราคาของทรายแมวแตกต่างกันตามยี่ห้อ, ประเภท, และขนาดของบรรจุภัณฑ์ ควรตรวจสอบราคาในร้านค้าหรือออนไลน์เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง