ทรายแมวภูเขาไฟเป็นทรายแมวที่ผลิตจากขยะเศษหินภูเขาไฟ มีความสามารถในการจับเกลี่ยถังและเก็บกลิ่นได้ดี