ทรายแมวที่มีการปรับปรุงกลิ่น และทรายแมวภูเขาไฟมีความสามารถเฉพาะเจาะจงในการเก็บกลิ่นได้ดี ยิ่งไปกว่านั้น การควบคุมความชื้นและการเปลี่ยนทรายแมวอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยในการควบคุมกลิ่น