ทรายแมวคือวัตถุที่ใช้ในกระบะทรายของแมวเพื่อเก็บธาตุของแมว เช่น ปัสสาวะหรือของเสียอื่น ๆ เพื่อความสะอาด ความสะดวกสบาย และการควบคุมกลิ่น