ทรานเจนเดอร์ Transgender คือ บุคคลที่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศที่ถูกกำหนดให้ตอนเกิด