การขึ้นสีแดงบนเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi อาจเป็นสัญญาณที่บอกให้ตรวจสอบสถานะของเครื่อง ควรตรวจสอบคู่มือหรือติดต่อผู้ผลิตเพื่อแก้ปัญหา