ราคาโทรศัพท์ Samsung แต่ละรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นหรือช่วงเวลา สำหรับรายละเอียดราคาที่แน่นอน ควรตรวจสอบโดยตรงที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Samsung