ตู้เย็น Hitachi มักมีเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิแบบอัจฉริยะ การจัดเรียงพื้นที่ในตู้ และการประหยัดพลังงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิต