ความจุของตู้เย็น 4 ประตูขึ้นอยู่กับรุ่นและแบรนด์ ควรตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตหรือร้านค้าเพื่อทราบข้อมูลที่แน่นอน