ตู้เย็น 2 ประตูมักมีการแยกพื้นที่ระหว่างตู้ต้นและตู้ล่าง ทำให้สามารถเข้าถึงอาหารที่อยู่ในตู้ต้นได้โดยไม่ต้องเปิดตู้ล่างทั้งตู้