ตู้เย็นเล็กมักมีขนาดที่เหมาะสำหรับที่อยู่เช่น หอพัก ห้องนอน หรือในที่ที่พื้นที่จำกัด มันเหมาะสำหรับบุคคลหรือครอบครัวที่ไม่ต้องการพื้นที่ในตู้มากมาย