ความเหมาะสมของเครื่องฟอกอากาศขึ้นอยู่กับความต้องการและขนาดของห้อง ควรพิจารณารุ่นที่มีคุณสมบัติและขนาดที่เหมาะกับความต้องการ