สามารถซื้อได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม และซื้อที่ร้านค้าออฟไลน์